Goede Doelen

Sensoa

sensoa

 

Het Vlaams Service -en expertisecentrum voor seksuele gezondheid, bevordert de seksuele gezondheid in Vlaanderen, met aandacht voor het internationale perspectief. Eén van onze centrale actiepunten is de integratie van mensen met hiv te bevorderen en de impact van hiv op hun seksuele gezondheid te beperken.

Sensoa is een onafhankelijke vzw, erkend en gesubsidieerd als partnerorganisatie door de Vlaamse overheid. Sensoa is een dynamische organisatie, die niet enkel reageert maar ook anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. We werken zoveel mogelijk samen, waarbij de partners maximaal betrokken zijn. Evidence based werken is essentieel: wij kiezen voor een aanpak die gebaseerd is op (bewezen) feiten of best practices. Sensoa richt zich niet alleen naar een algemeen publiek, maar ook naar specifieke kwetsbare groepen. Ten slotte verdedigt Sensoa de seksuele rechten. Iedereen heeft recht op een maximale ontplooiing van de eigen seksualiteit, zolang er toestemming is van alle betrokkenen en men zichzelf en de ander geen schade toebrengt.

www.sensoa.be

 

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde

ITG

 

In 1906 werd de "School voor Tropenziekten" in Brussel opgericht om artsen en verpleegkundigen voor te bereiden op hun werk in de Belgische kolonies. Vandaag staat het ITG internationaal mee aan de top van het onderzoek en het onderwijs in de tropische geneeskunde, aids en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Het ITG draagt bij aan langetermijnoplossingen door een beter basisbegrip van de (vaak complexe) ziekten, de ontwikkeling van nieuwe diagnosetechnieken, behandelingen en preventiemethodes, een betere organisatie van de gezondheidssystemen en de duurzame versterking van de lokale capaciteit.
In eigen land beantwoordt het ITG aan de toenemende vraag naar expertise in tropische en ingevoerde ziekten.
Het ITG werkt ook nauw samen met de federale en Vlaamse ministeries voor Ontwikkelingssamenwerking, Volksgezondheid en Welzijn, andere nationale en internationale overheden, ngo’s en talrijke internationale instellingen.
Sinds de ontdekking van het hiv-virus meer dan 20 jaar geleden, zet ITG zich in voor de bestrijding van aids.Door de steun van Antwerp Diner kan ITG zijn onderzoek naar een therapeutisch vaccin tegen hiv opnieuw opstarten.
www.itg.be

 Tomorrow4Isibani

T4I

 

De bezielers van Isibani - Zoeloe voor "het licht brengen" - zijn de Belgische Tris Beckers en de Australische Sofi Ntshalintshali. Zij willen bijdragen tot een hoopvolle toekomst voor mensen die in Kethani/Zuid-Afrika geconfronteerd worden met HIV en AIDS - ongeveer 80% van de bevolking. Het centrum zorgt voor infosessies, medicijnen, organiseert voedselbedelingen en steunt o.m. het babydagcentrum Kusasa - Zoeloe voor "morgen" - zodat ook de allerkleinsten de nodige hygiëne, voeding, aandacht en warmte krijgen. 

Met de steun van Antwerp Diner kan Tomorrow4Isibani verschillende nieuwe projecten realiseren zoals een vluchthuis, boy & girlscamps en het verder uitbreiden van het kinderdagverblijf.
www.tomorrow4isibani.be